1571361511204
Zmiana   od:     do    
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Akcje Selektywny Globalny 2019-10-16 122,67 PLN -0,22% -0,30% 0,82% 3,41% 9,61% 19,63%
Generali Akcje Biopharma 2019-10-16 117,55 PLN -0,05% -0,99% -0,01% 2,64% 3,20% 15,76%
Generali Zagraniczny 2019-10-16 1 052,50 PLN 0,22% -0,46% -0,39% 1,20% 3,39% 4,78%
Generali Aktywny Dochodowy 2019-10-16 112,73 PLN 0,03% 0,48% 0,92% 1,91% 3,54% 10,31%
Generali Akcje Dywidendowy KAT. B 2019-10-16 136,06 PLN 0,77% -0,86% -1,36% -0,61% 7,57% -
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2019-10-16 113,48 PLN 0,03% 0,51% 1,03% 2,13% 3,98% -
Generali Aktywa Polskie 2019-10-16 1 057,88 PLN 0,07% 0,50% 0,89% 1,48% 2,56% -
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2019-10-16 339,37 PLN 0,10% -0,58% -0,98% 0,47% - -
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2019-10-16 188,48 PLN 0,07% 0,11% 0,13% 1,80% - -
Generali Korona Dochodowy kat. C 2019-10-16 228,40 PLN 0,02% 0,56% 1,23% - - -
Generali Korona Dochodowy kat. B 2019-10-16 229,08 PLN 0,02% 0,54% 1,15% 2,54% 4,46% -
Generali Korona Akcje KAT.B 2019-10-16 212,68 PLN 0,39% -2,73% -4,79% -4,72% 0,54% -
Generali Stabilny Wzrost KAT. C 2019-10-16 187,07 PLN 0,07% 0,12% 0,18% 1,53% 5,18% -
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2019-10-16 109,03 PLN -0,16% 1,31% 2,93% 10,12% 13,29% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2019-10-16 369,68 PLN 0,05% 1,09% 1,94% - - -
Generali Korona Akcje kat. C 2019-10-16 205,66 PLN 0,40% -2,72% -4,76% - - -
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2019-10-16 338,70 PLN 0,10% -0,57% -0,93% - - -
Generali Korona Obligacje KAT. B 2019-10-16 373,84 PLN 0,04% 1,06% 1,86% 4,38% 6,95% -
Generali Akcje Wzrostu KAT. B 2019-10-16 105,32 PLN 0,24% -2,63% -4,85% -5,35% 0,89% -
SGB Dłużny 2019-10-16 1 152,92 PLN 0,03% 1,03% 2,20% 4,52% 6,84% 13,13%
Generali Akcje Dywidendowy 2019-10-16 129,02 PLN 0,77% -1,10% -2,08% -2,06% 4,36% 9,39%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2019-10-16 92,84 PLN 0,67% 0,26% -3,33% -6,11% -0,97% -6,73%
Generali Akcje Wzrostu 2019-10-16 101,64 PLN 0,23% -2,58% -4,57% -5,14% -1,21% 6,70%
Generali Akcje Daleki Wschód 2019-10-16 113,82 PLN 0,71% 0,20% -0,83% -1,10% 11,12% 8,46%
Generali Akcje Nowa Europa 2019-10-16 121,23 PLN -0,11% -3,98% -2,60% -2,43% 0,54% 10,56%
Generali Akcje Turcja 2019-10-16 41,51 PLN -0,77% -9,96% -4,73% -4,20% -6,70% -34,93%
Generali Dolar (USD) 2019-10-16 42,96 USD -0,05% 0,30% 1,01% 2,04% 3,57% 5,11%
Generali EURO 2019-10-16 1 199,38 EUR 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,29% 0,59%
Generali Korona Akcje 2019-10-16 203,54 PLN 0,38% -2,97% -5,49% -6,11% -2,46% 7,32%
Generali Korona Obligacje 2019-10-16 368,15 PLN 0,04% 0,98% 1,63% 3,90% 5,97% 9,36%
Generali Korona Dochodowy 2019-10-16 227,79 PLN 0,02% 0,49% 1,04% 2,29% 4,00% 9,58%
Generali Korona Zrównoważony 2019-10-16 335,45 PLN 0,09% -0,80% -1,63% -0,69% 5,79% 13,12%
Generali Oszczędnościowy 2019-10-16 124,89 PLN 0,00% 0,18% 0,52% 0,91% 1,96% 6,76%
Generali Obligacje Aktywny 2019-10-16 164,77 PLN 0,07% 1,28% 2,21% 5,28% 7,87% 7,55%
Generali Obligacje: Nowa Europa 2019-10-16 198,07 PLN 0,04% 0,15% 3,45% 7,90% 14,25% -5,05%
Generali Stabilny Wzrost 2019-10-16 185,60 PLN 0,07% -0,07% -0,40% 0,73% 5,56% 13,04%
Generali Profit Plus 2019-10-16 1 811,12 PLN 0,01% 0,20% 0,53% 0,94% 2,03% 6,91%
SGB Bankowy 2019-10-16 1 165,93 PLN 0,01% 0,36% 0,73% 1,35% 2,54% 8,09%
Aktualności
Informacja o zamiarze likwidacji dwóch subfunduszy

Generali Aktywa Polskie oraz
Generali Zagraniczny


Co warto wiedzieć o PPK?
Najważniejsze informacje o Pracowniczych
Planach Kapitałowych (PPK).

 

Typy inwestycyjne

Sprawdź jakie fundusze mają największy potencjał zysku
i w co warto inwestować!

 


 

ver. 4.28Copyright 2019 Generali Investments All rights reserved