1571149153547
Zmiana   od:     do    
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Akcje Selektywny Globalny 2019-10-14 122,06 PLN 0,23% -0,65% 0,35% 2,51% 7,03% 19,04%
Generali Akcje Biopharma 2019-10-14 116,93 PLN 0,17% -1,99% -1,41% -0,63% 0,86% 15,15%
Generali Zagraniczny 2019-10-14 1 048,19 PLN -0,10% -0,95% -0,76% 0,67% 2,01% 4,35%
Generali Aktywny Dochodowy 2019-10-14 112,71 PLN 0,02% 0,45% 0,89% 2,04% 3,65% 10,29%
Generali Akcje Dywidendowy KAT. B 2019-10-14 134,55 PLN 0,02% -2,82% -2,39% -1,72% 6,15% -
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2019-10-14 113,46 PLN 0,02% 0,48% 1,01% 2,27% 4,10% -
Generali Aktywa Polskie 2019-10-14 1 057,16 PLN 0,02% 0,44% 0,83% 1,48% 2,54% -
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2019-10-14 338,80 PLN 0,01% -1,01% -0,97% 0,17% - -
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2019-10-14 188,25 PLN -0,01% -0,19% 0,07% 1,66% - -
Generali Korona Dochodowy kat. C 2019-10-14 228,38 PLN 0,00% 0,52% 1,23% - - -
Generali Korona Dochodowy kat. B 2019-10-14 229,07 PLN 0,00% 0,50% 1,16% 2,69% 4,62% -
Generali Korona Akcje KAT.B 2019-10-14 211,87 PLN 0,21% -3,12% -5,01% -5,48% 0,32% -
Generali Stabilny Wzrost KAT. C 2019-10-14 186,84 PLN -0,01% -0,18% 0,11% 1,36% 5,39% -
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2019-10-14 109,20 PLN -0,05% 1,01% 3,42% 10,39% 13,94% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2019-10-14 369,73 PLN -0,10% 0,87% 1,96% - - -
Generali Korona Akcje kat. C 2019-10-14 204,87 PLN 0,21% -3,11% -4,99% - - -
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2019-10-14 338,12 PLN 0,02% -0,99% -0,93% - - -
Generali Korona Obligacje KAT. B 2019-10-14 373,90 PLN -0,10% 0,84% 1,89% 4,56% 7,31% -
Generali Akcje Wzrostu KAT. B 2019-10-14 104,97 PLN 0,03% -2,86% -4,81% -6,03% 1,01% -
SGB Dłużny 2019-10-14 1 153,10 PLN -0,15% 0,76% 2,25% 4,72% 7,04% 13,15%
Generali Akcje Dywidendowy 2019-10-14 127,61 PLN 0,00% -3,07% -3,11% -3,17% 2,96% 8,20%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2019-10-14 92,27 PLN 0,15% -0,55% -4,00% -6,65% -0,73% -7,30%
Generali Akcje Wzrostu 2019-10-14 101,31 PLN 0,00% -2,86% -4,52% -5,70% -1,11% 6,35%
Generali Akcje Daleki Wschód 2019-10-14 111,97 PLN -0,34% -1,56% -2,14% -3,64% 8,11% 6,70%
Generali Akcje Nowa Europa 2019-10-14 120,50 PLN -1,39% -3,86% -3,11% -3,11% 1,28% 9,90%
Generali Akcje Turcja 2019-10-14 42,15 PLN -3,37% -8,61% -4,05% -1,45% -0,26% -33,92%
Generali Dolar (USD) 2019-10-14 42,97 USD -0,02% 0,26% 1,08% 1,99% 3,67% 5,14%
Generali EURO 2019-10-14 1 199,45 EUR 0,00% 0,04% 0,04% 0,01% 0,31% 0,60%
Generali Korona Akcje 2019-10-14 202,80 PLN 0,19% -3,36% -5,72% -6,87% -2,69% 6,93%
Generali Korona Obligacje 2019-10-14 368,23 PLN -0,11% 0,77% 1,65% 4,08% 6,32% 9,38%
Generali Korona Dochodowy 2019-10-14 227,77 PLN 0,00% 0,45% 1,04% 2,42% 4,16% 9,57%
Generali Korona Zrównoważony 2019-10-14 334,93 PLN -0,01% -1,23% -1,64% -0,97% 5,78% 12,95%
Generali Oszczędnościowy 2019-10-14 124,88 PLN 0,02% 0,19% 0,53% 0,93% 1,98% 6,75%
Generali Obligacje Aktywny 2019-10-14 164,71 PLN -0,28% 0,76% 2,20% 5,38% 8,37% 7,51%
Generali Obligacje: Nowa Europa 2019-10-14 198,08 PLN -0,61% -0,39% 3,49% 7,73% 15,67% -5,05%
Generali Stabilny Wzrost 2019-10-14 185,39 PLN -0,03% -0,37% -0,48% 0,58% 5,76% 12,91%
Generali Profit Plus 2019-10-14 1 810,84 PLN 0,02% 0,20% 0,54% 0,95% 2,02% 6,89%
SGB Bankowy 2019-10-14 1 165,80 PLN 0,02% 0,34% 0,73% 1,46% 2,61% 8,08%
Aktualności
Informacja o zamiarze likwidacji dwóch subfunduszy

Generali Aktywa Polskie oraz
Generali Zagraniczny


Co warto wiedzieć o PPK?
Najważniejsze informacje o Pracowniczych
Planach Kapitałowych (PPK).

 

Typy inwestycyjne

Sprawdź jakie fundusze mają największy potencjał zysku
i w co warto inwestować!

 


 

ver. 4.28Copyright 2019 Generali Investments All rights reserved