1593910814434
Zmiana od:   do  
Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Generali Akcji Amerykańskich 2020-07-03 136,11 PLN 0,24% 3,47% 23,39% 5,82% 13,09% 27,43%
Generali Akcji Europejskich 2020-07-03 126,99 PLN 0,63% 1,72% 21,98% -3,92% 7,93% 13,45%
SGB Dłużny 2020-07-03 1 180,62 PLN 0,12% 0,97% 5,57% 2,43% 4,96% 13,28%
Generali Aktywny Dochodowy 2020-07-03 113,60 PLN 0,05% 0,67% 2,18% 0,18% 1,80% 8,08%
Horyzont 2055 2020-07-03 98,45 PLN 0,35% 2,15% 18,32% -1,56% - -
Generali Aktywny Dochodowy KAT. B 2020-07-03 114,76 PLN 0,05% 0,73% 2,35% 0,44% 2,28% -
Horyzont 2040 2020-07-03 100,46 PLN 0,30% 1,71% 15,29% 0,44% - -
Generali Korona Zrównoważony kat. C 2020-07-03 338,73 PLN 0,24% 2,36% 15,91% -3,46% -0,79% -
Generali Korona Akcje kat. C 2020-07-03 190,70 PLN 0,24% 1,90% 20,54% -8,73% -11,82% -
Generali Akcje Turcja kat. C 2020-07-03 46,86 PLN 0,67% 6,77% 16,22% -2,21% 4,90% -
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek kat. C 2020-07-03 108,50 PLN 0,65% 4,79% 34,20% 9,94% 13,64% -
Generali Korona Dochodowy kat. C 2020-07-03 232,45 PLN 0,06% 0,81% 2,79% 1,03% 3,14% -
Generali Korona Dochodowy kat. B 2020-07-03 232,68 PLN 0,07% 0,79% 2,72% 0,88% 2,85% -
Generali Korona Akcje KAT.B 2020-07-03 197,10 PLN 0,24% 1,90% 20,51% -8,76% -11,89% -
Generali Stabilny Wzrost KAT. C 2020-07-03 194,20 PLN 0,29% 1,62% 11,36% 2,24% 4,11% -
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące 2020-07-03 110,96 PLN 0,34% 2,14% 13,64% -0,82% 5,68% -
Generali Korona Obligacje kat. C 2020-07-03 386,80 PLN 0,21% 0,73% 4,24% 3,45% 6,78% -
Generali Stabilny Wzrost KAT. B 2020-07-03 195,40 PLN 0,28% 1,60% 11,30% 2,15% 3,91% -
Generali Akcje: Nowa Europa kat. C 2020-07-03 116,17 PLN -0,11% 1,81% 20,02% -11,05% -6,24% -
Generali Korona Dochodowy kat.D 2020-07-03 234,85 PLN 0,07% 0,82% 2,81% 1,05% 3,08% 10,43%
Generali Akcje Wzrostu kat. C 2020-07-03 103,29 PLN 0,38% 3,47% 25,49% -2,38% -2,88% -
Generali Korona Obligacje kat.D 2020-07-03 392,19 PLN 0,21% 0,73% 4,25% 3,46% 6,56% 14,98%
Horyzont 2060 2020-07-03 111,22 PLN 0,39% 1,58% 10,57% 11,15% - -
Generali Obligacje: Nowa Europa kat. C 2020-07-03 205,56 PLN 0,19% -0,29% 5,27% 3,91% 7,33% -
Generali Korona Akcje kat.D 2020-07-03 199,91 PLN 0,24% 1,90% 20,54% -8,74% -12,21% -13,29%
Generali Oszczędnościowy kat. C 2020-07-03 126,05 PLN 0,04% 0,33% 1,12% 0,33% 1,53% -
Horyzont 2030 2020-07-03 99,97 PLN 0,21% 1,18% 10,59% -0,02% - -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu kat.D 2020-07-03 154,78 PLN 0,06% 3,32% 30,14% 12,44% - -
Horyzont 2050 2020-07-03 101,84 PLN 0,35% 2,13% 18,08% 1,83% - -
Generali Korona Zrównoważony kat.D 2020-07-03 333,15 PLN 0,24% 2,37% 15,93% -3,55% - -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu kat. C 2020-07-03 155,51 PLN 0,06% 3,32% 30,12% 12,78% 16,91% -
Generali Stabilny Wzrost kat.D 2020-07-03 191,56 PLN 0,29% 1,63% 11,39% 2,17% - -
Horyzont 2045 2020-07-03 102,42 PLN 0,36% 2,11% 18,23% 2,39% - -
Horyzont 2025 2020-07-03 105,36 PLN 0,16% 0,61% 4,55% 5,19% - -
Generali Korona Zrównoważony KAT. B 2020-07-03 333,35 PLN 0,24% 2,35% 15,86% -3,53% -2,61% -
Horyzont 2035 2020-07-03 101,20 PLN 0,28% 1,54% 13,25% 1,17% - -
Generali Korona Obligacje KAT. B 2020-07-03 390,37 PLN 0,21% 0,70% 4,16% 3,31% 6,48% -
Generali Akcje Wzrostu KAT. B 2020-07-03 107,39 PLN 0,37% 3,46% 25,46% -2,43% -2,65% -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu KAT. B 2020-07-03 164,67 PLN 0,05% 3,31% 30,09% 12,73% 18,37% -
Generali Globalnych Akcji Wzrostu 2020-07-03 153,33 PLN 0,05% 3,10% 29,33% 11,39% 15,27% 14,26%
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek 2020-07-03 106,98 PLN 0,64% 4,57% 33,37% 8,58% 12,04% -6,42%
Generali Akcje Wzrostu 2020-07-03 101,73 PLN 0,37% 3,26% 24,71% -3,46% -4,34% -11,74%
Generali Złota 2020-07-03 134,57 PLN -0,16% 2,98% 9,82% 12,88% 16,92% 18,67%
Generali Akcje Nowa Europa 2020-07-03 114,24 PLN -0,12% 1,61% 19,29% -11,97% -7,80% -10,60%
Generali Akcje Turcja 2020-07-03 46,21 PLN 0,68% 6,57% 15,53% -3,41% 3,45% -33,94%
Generali Dolar (USD) 2020-07-03 43,80 USD 0,07% 0,37% 1,96% 1,32% 2,94% 6,80%
Generali EURO 2020-07-03 1 186,61 EUR 0,01% 0,32% 0,42% -1,05% -1,03% -0,73%
Generali Korona Akcje 2020-07-03 185,19 PLN 0,23% 1,69% 19,79% -9,86% -14,22% -19,47%
Generali Korona Obligacje 2020-07-03 381,92 PLN 0,20% 0,63% 3,93% 2,84% 5,51% 12,07%
Generali Korona Dochodowy 2020-07-03 230,58 PLN 0,07% 0,73% 2,54% 0,62% 2,37% 8,48%
Generali Korona Zrównoważony 2020-07-03 329,16 PLN 0,23% 2,14% 15,16% -4,70% -3,44% -1,63%
Generali Oszczędnościowy 2020-07-03 125,63 PLN 0,04% 0,29% 0,96% 0,03% 1,19% 5,72%
Generali Obligacje Aktywny 2020-07-03 170,10 PLN 0,31% 1,11% 5,53% 2,63% 5,49% 10,35%
Generali Obligacje: Nowa Europa 2020-07-03 203,61 PLN 0,19% -0,43% 4,82% 3,03% 6,31% 1,23%
Generali Stabilny Wzrost 2020-07-03 189,52 PLN 0,28% 1,42% 10,72% 1,08% 1,72% 6,71%
Generali Profit Plus 2020-07-03 1 800,21 PLN 0,03% 0,29% 1,05% -1,18% 0,00% 4,62%
SGB Bankowy 2020-07-03 1 168,27 PLN 0,04% 0,42% 1,24% -0,21% 1,02% 6,29%
Aktualności
Aktualizacja prognoz inwestycyjnych

Zarządzający Generali Investments przygotowali aktualizację prognoz inwestycyjnch dla funduszy GI TFI


Bezpośrednie otwarcie IKE i IKZE bez opłat
Znieśliśmy opłatę za bezpośrednie otwarcie
kont IKE i IKZE.

 

Co warto wiedzieć o PPK?
Najważniejsze informacje o Pracowniczych
Planach Kapitałowych (PPK).

 

ver. 4.34Copyright 2020 Generali Investments All rights reserved